Legislație medicală pentru profesioniștii din sănătate

ORDIN MS 397/27.03.2018 // CNAS 836/27.03.2018

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 In vigoare de la 28 martie 2018

HG 140/2018

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

ORDIN Nr. 10/2018

privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II- lea ciclu de acreditare EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 31 ianuarie 2018

LEGE nr. 185/2017 din 24 iulie 2017

privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate Publicată în: Monitorul Oficial nr. 599 din 26 iulie 2017

ORDIN Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017

privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 27 aprilie 2017

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 actualizată 11 11 2016

privind reforma în domeniul sănătăţii (actualizată până la data de 11 noiembrie 2016)

Ordin Nr. 961 din 19 august 2016

pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare. Emitent: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII. Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 681 din 2 septembrie 2016.

Ordin Nr. 931 din 05 august 2016

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015.

Legea 126/2015

privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Ordin Nr. 1226 din 3 decembrie 2012

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale. Emitent: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII. Publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 18 decembrie 2012.

HG Nr. 1061 din 10 septembrie 2008

privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI. PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 30 septembrie 2008

Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Legea drepturilor pacientului. Emitent: Parlamentul. Publicata in: Monitorul Oficial Nr. din 51 din 29 ianuarie 2003

HG Nr. 856 din 16 august 2002

HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 181 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Close Menu